MỤC 8.2: DANH SÁCH THIẾT BỊ

MỤC 8.2: DANH SÁCH THIẾT BMc 8.2A: Danh sách máy móc thiết bị
M8.2B: Danh sách thiết bị an toànM8.2C: Danh sách thiết bị còn hạn bảo hành

Mc 8.2D: Danh sách thiết bị hết hạn bảo hành

Mc 8.2E: Danh sách thiết bị theo dây chuyền


M8.2F: Danh sách thiết bị theo loại máy


M8.2G: Danh sách thiết bị còn khấu hao

Mc 8.2H: Danh sách thiết bị hết khấu haoMc 8.2I: Danh sách thiết bị với giá trị khi mua


M8.2J: Danh sách thiết bị theo bộ phận chịu phíM8.2K: Danh sách thiết bị sử dụng vật tư phụ tùng

 
 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét