MỤC 8.5: THÔNG KÊ CHI PHÍ

MỤC 8.5: THỐNG KÊ CHI PHÍ

Mc 8.5A: Biểu đồ CPBT tổng cộng theo địa điểm, dây chuyền và loại máy


Mc 8.5B: Biểu đồ diễn biến CPBT theo địa điểm, dây chuyền và loại máyM8.5C: Biểu đồ CPBT tổng cộng của từng máy
 Mc 8.5D: Biểu đồ diễn biến CPBT từng máy qua từng tháng
 Mc 8.5E: Phân tích nhanh CPBT trên form
  M8.5F: Chi phí bảo trì theo bộ phận chịu phí
 
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét