MỤC 8.4: THỐNG KÊ THỜI GIAN NGỪNG MÁY

MỤC 8.4: THỐNG KÊ THỜI GIAN NGỪNG MÁYMc 8.4A: Biểu đồ TGNM tổng cộng của địa điểm, dây chuyền và loại máy
 


Mc 8.4B: Biểu đồ diễn biến TGNM của địa điểm, dây chuyền và loại máy

M8.4C: Biểu đồ TGNM tổng cộng của từng thiết bị theo giai đoạn

M8.4D: Biểu đồ diễn biến TGNM của từng thiết bị theo tháng

M8.4E: Biểu đồ MTBF và MTTR theo từng thiết bị theo tháng

M8.4F: Hiệu suất từng thiết bị và nguyên nhân dừng máy của năm

Mc 8.4G: Xem nhanh thông tin dừng máy trên form (lọc theo tùy chọn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét