MỤC 8.7: CÔNG TÁC BẢO TRÌ


MỤC 8.7: CÔNG TÁC BẢO TRÌMục 8.7A: Phiếu công việc theo nhân viên (từ PBT và CVVP)


Mục 8.7B: DS các công việc bảo trì trong khoảng thời gian (KHTT, PBT, CV, VP)


Mục 8.7C: DS công việc từ PBT theo giai đoạn và tình trạng PBT


Mục 8.7D: Danh sách phiếu bảo trì


Mục 8.7E: Lịch bảo trì định kỳ tuần, tháng, năm


Mục 8.7F: Lịch bảo trì định kỳ tháng chi tiết theo công việc


Mục 8.7G: Báo cáo tổng hợp công việc bảo trì thiết bị (dạng 1)Mục 8.7H: Báo cáo tổng hợp công việc bảo trì thiết bị (dạng 2)Mục 8.7I: Báo cáo tổng hợp công việc bảo trì thiết bị (dạng 3)
https://drive.google.com/file/d/1wIH1Jt6-x9vJmYk8cw7Y_dM8LL9xAbEn/view?usp=sharing

Mục 8.7J: Tổng số lượng VTPT dùng cho bảo trì tất cả thiết bị


Mục 8.7K: DS phụ tùng không sử dụng để thay thế cho máy trên PBT
 

Mục 8.7L: Báo cáo lịch sử thiết bị an toàn


Mục 8.7M: Danh sách Phiếu bảo trì cuối cùng của thiết bị


Mục 8.7N: Báo cáo đánh giá dịch vụ của nhà cung cấpKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét